Sonasea Vân Đồn Complex

  • TỔNG DIỆN TÍCH20.6 Ha
  • CĂN VILLAS: 90 Căn
  • KHÁCH SẠN, CONDOTEL: 1.051 Phòng
  • THƯƠNG HIỆU KHÁCH SẠN03 Thương hiệu
  • TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: 3.000 Tỷ VNĐ

Đọc tiếp